Tvornica stočne hrane, Varaždin

Potpuna krmna smjesa za mliječne krave

GKM-1 E ENILAK 13% Krmna smjesa za mliječne krave ENILAK - ekspandirana 

Pakiranje: rinfuza, vreća (40 kg, 20 kg)
 
GKM-2 B MAXI 19% Krmna smjesa za mliječne krave MAXI - brašnata 

Pakiranje: rinfuza, vreća (40 kg, 20 kg)
 
GKM-2 E MAXI 19% Krmna smjesa za mliječne krave MAXI - ekspandirana 

Pakiranje: rinfuza, vreća (40 kg, 20 kg)
 
GKM-2 P MAXI 19% Krmna smjesa za mliječne krave MAXI - peletirana 

Pakiranje: rinfuza, vreća (40 kg, 20 kg)
 
GKM-3 E CLAS 19% Krmna smjesa za mliječne krave CLASSIC - ekspandirana

Pakiranje: rinfuza, vreća (40 kg, 20 kg)
 
GKM-3 P CLAS 19% Krmna smjesa za mliječne krave CLASSIC - peletirana

Pakiranje: rinfuza, vreća (40 kg, 20 kg) 
 
KM-2 22% Krmna smjesa za mliječne krave - peletirana

Pakiranje: rinfuza, vreća (40 kg, 20 kg)
 
KM-2 Classic 22% Krmna smjesa za mliječne krave - peletirana

Pakiranje: rinfuza, vreća (40 kg, 20 kg)
 
KM-2 INT.E 22% Krmna smjesa za mliječne krave INTENZIV - ekspandirana 

Pakiranje: rinfuza, vreća (40 kg, 20 kg)
 
KM-2 PLUS P 22% Krmna smjesa za mliječne krave PLUS - peletirana

Pakiranje: rinfuza, vreća (40 kg, 20 kg) 
 
KM-1 25% Krmna smjesa za mliječne krave - ekspandirana 

Pakiranje: rinfuza, vreća (40 kg, 20 kg) 

Dopunske krmne smjese - superkoncentrati

GJKM-Do Classic 32% Dopunska krmna smjesa za goveda i mliječne krave - CLASSIC 

Pakiranje: rinfuza, vreća (40 kg, 20 kg)
 
GJKM-Do 32% Dopunska krmna smjesa za goveda i mliječne krave - CLASSIC 

Pakiranje: rinfuza, vreća (40 kg, 20 kg)
 
GJKM-Do Classic 35% Dopunska krmna smjesa za visokomliječne krave 

Pakiranje: rinfuza, vreća (40 kg, 20 kg)
 
GJKM-Do TOP 35% Dopunska krmna smjesa za visokomliječne krave TOP 

Pakiranje: rinfuza, vreća (40 kg, 20 kg)
 
GJKM-Do 35% Dopunska krmna smjesa za visokomliječne krave 

Pakiranje: rinfuza, vreća (40 kg, 20 kg)
 
AMINO-OPTIM 37% Dopunska smjesa s visokim udjelom proteina 

Pakiranje: rinfuza, vreća (40 kg, 20 kg)

Mineralno - vitaminski proizvodi za krave

BIOvit 6000 Dopunska krmna smjesa s visokim udjelom vitamina i minerala - za mliječne krave

Pakiranje: vreća (25 kg, 15 kg)
 
BOVIdar COW 5% Dopunska krmna smjesa s visokim udjelom vitamina i minerala - za mliječne krave 

Pakiranje: vreća (25 kg, 15 kg)
 
BIOvit S Dopunska krmna smjesa s visokim udjelom vitamina i minerala - za krave u suhostaju 

Pakiranje: vreća (25 kg, 15 kg)
 
BIOvit ENERGY Dopunska krmna smjesa s visokim udjelom vitamina i minerala i dodanom energijom - za mliječne krave

Pakiranje: vreća (25 kg, 15 kg)
 
RUMI-LU Pufer za mliječne krave 

Pakiranje: vreća (20 kg)
 
BIOVIT VP Dopunska krmna smjesa s visokim udjelom vitamina i minerala za povećanje otpornosti vimena i papaka kod mliječnih krava 

Pakiranje: vreća (25 kg, 15 kg)
 
FERTI-vit Dopunska krmna smjesa s visokim udjelom vitamina i minerala za poboljšanje reprodukcije kod mliječnih krava 

Pakiranje: vreća (25 kg, 15 kg)
 
SOMASTOP Dopunska krmna smjesa s visokim udjelom vitamina i minerala za smanjenje somatskih stanica kod mliječnih krava

Pakiranje: vreća (25 kg, 15 kg)
 
BOVIvit SC PLUS Dopunska krmna smjesa s visokim udjelom vitamina i minerala i dodanim kvascima 

Pakiranje: vreća (25 kg, 15 kg)

Premiksi

GK 0,5% Premiks za mliječne krave 

Pakiranje: vreća (25 kg)
 
KM intenziv 0,5% Premiks za visokomliječne krave

Pakiranje: vreća (25 kg)