Tvornica stočne hrane, Varaždin

Kvaliteta hrane

Danas za stočnu hranu vrijede jednaki standardi kakvoće i sigurnosti kao i za ljudsku hranu.
biodar-naslovnica biodar-naslovnica2a

Kvaliteta i sljedivost

Iz tog razloga u našoj tvornici stočne hrane uspostavili smo nadzor nad ključnim segmentima proizvodnje, u koji smo ugradili potpuni dokumentirani sistem sljedivosti sirovina i gotovih proizvoda temeljen na:
  • ulaznoj kontroli svih sirovina i komponenata
  • procesnoj kontroli
  • konačnoj ili izlaznoj kontroli gotovih proizvoda (krmnih smjesa i premiksa)
  • Ukupni tehnološki proces odvija se uz primjenu strogih higijenskih standarda postavljenih prema principima HACCP-a. Time se osigurava viši stupanj sigurnosti i odgovornosti u proizvodnji za sigurnost hrane za životinje.
    Sustavnu kontrolu za potrebe TSH vrši vlastiti laboratorij Koke. Ovdje se analizira svaka ulazna sirovina na fizikalne, nutritivne i mikrobiološke parametre. Također se analizira veliki broj uzoraka svih vrsta gotove smjese na mikrobiološke, kemijske i nuitritivne parametre. Osim vlastitog laboratorija analize uzoraka gotovih proizvoda vrši i Centar za peradarstvo (Hrvatski veterinarski institut u Zagrebu), Agronomski fakultet u Zagrebu i Veterinarski institut Ljubljana.

    Sljedivost je ključni segment u našem sustavu garancije kontrole kvalitete. To znači da je za naše poslovanje ključno prepoznavanje puta gotovog proizvoda od proizvođača do potrošača. Sama sljedivost omogućena je kroz sustav označavanja sirovina, komponenata, poluproizvoda i gotovih proizvoda te dokumentiranja proizvodnih procesa i kontrolnih laboratorijskih nalaza. Zbog označavanja proizvoda u fazi proizvodnog procesa (dodjeljivanje identifikacijskog broja, tzv. «lota») i njegovim kasnijim ispisivanjem na otpremne dokumente, proizvod je moguće identificirati u bilo kojem trenutku. Proizvodnja smjese s ugrađenim sistemom dokumentiranja sljedivosti stvara povjerenje kupaca i potpuno kontroliranu proizvodnju po našem poznatom načelu od polja do stola.

    Tvornica stočne hrane BLAGOdar osigurava najviši higijenski standard, kao i postizanje vrhunske nutritivne kvalitete gotove stočne hrane. Najvažnije od svega je što se na taj način jamče ne samo vrhunski proizvodni rezultati, već i zdravlje i kondicija životinja, čime se direktno utječe na kvalitetu i sigurnost finalnih proizvoda, tj. namirnica namijenjenih ljudskoj prehrani.

Kontakt

KOKA d.d. Varaždin
PC Tvornica stočne hrane
Biškupečka bb, 42000 Varaždin

Centrala: 042 399 720
Komercijala: 042 399 704
Fax: 042 399 777