Tvornica stočne hrane, Varaždin
BLAGOdar je tvornica stočne hrane u sastavu tvrtke Koka d.d. Varaždin, čija djelatnost u prvom redu podrazumijeva proizvodnju visokokvalitetnih krmnih smjesa za potrebe vlastite peradarske proizvodnje te za potrebe tržišta. 
biodar-naslovnica biodar-naslovnica2

Danas je briga za hranidbu životinja briga za zdravlje ljudi

Kvaliteta i sljedivost

Zaokružen proizvodni proces te osiguravanje najviše razine nutritivne kvalitete stočne hrane glavne su prednosti Vindijine tvornice stočne hrane.