Tvornica stočne hrane, Varaždin

Krmne smjese za koze, ovce i ostale životinje

KZ-kz 16% Krmna smjesa za koze - peletirana

Pakiranje: rinfuza, vreća (25 kg)
 
KZ-kz intenziv 20% Krmna smjesa za koze intenziv - peletirana

Pakiranje: rinfuza, vreća (25 kg)
 
OO 15% Krmna smjesa za ovce - peletirana

Pakiranje: rinfuza, vreća (25 kg)
 
OJ-O 16% Krmna smjesa za rano odbijenu janjad - peletirana

Pakiranje: vreća (25 kg)
 
KZ-0 18% Krmna smjesa za rano odbijenu jarad - peletirana

Pakiranje: vreća (25 kg)
 
Ku-2 14% Krmna smjesa za kuniće - peletirana

Pakiranje: vreća (25 kg, 10 kg)