Tvornica stočne hrane, Varaždin

Mineralno-vitaminski proizvodi za koze, ovce i ostale vrste životinja

KO-OVIdar 3% Dopunska krmna smjesa s visokim udjelom vitamina i minerala - za koze i ovce 

Pakiranje: vreća (25 kg, 15 kg)
 
KOSTOdar Dopunska krmna smjesa s visokim udjelom vitamina i minerala - za sve vrste životinja

Pakiranje: vreća (25 kg, 2 kg)