Tvornica stočne hrane, Varaždin

Početne krmne smjese za tov pilića

PPT 1-21% Početna krmna smjesa za tov pilića (starter) - peletirana

Pakiranje: rinfuza, vreća (50 kg, 25 kg, 10 kg)
 
PPT -1-22% Početna krmna smjesa za intenzivan tov pilića - peletirana

Pakiranje: rinfuza, vreća (50 kg, 25 kg)

Krmne smjese za tov pilića u rastu

PPT-2-20% Krmna smjesa za tov pilića u rastu II - peletirana 

Pakiranje: rinfuza, vreća (50 kg, 25 kg)
 
PPT-3-18% Krmna smjesa za tov pilića u rastu III - peletirana 
Pakiranje: rinfuza, vreća (50 kg, 25 kg)

Dopunska krmna smjesa za uzgoj i tov pilića

PPT-1-Do-40% Dopunska krmna smjesa za piliće u uzgoju i tovu

Pakiranje: vreća (25 kg, 10 kg)

Premiksi za tov pilića

PT 0,5% Premiks za tov pilića bez kokcidiostatika

Pakiranje: vreća (25 kg)
 
PT-0,5% Premiks za tov pilića s kokcidiostatikom

Pakiranje: vreća (25 kg)