Tvornica stočne hrane, Varaždin

Krmne smjese

SO-1 19% Krmna smjesa za odojke - početna (10-20 kg), peletirana

Pakiranje: vreća (25 kg, 10 kg)
 
SO-2 17% Krmna smjesa za odojke u rastu (20-30 kg), peletirana 

Pakiranje: vreća (50 kg, 10 kg)
 
SO-N-2 16% Krmna smjesa za odojke - nazimice, peletirana

Pakiranje: rinfuza, vreća (50 kg, 25 kg)
 
ST-1 16% Krmna smjesa za svinje u rastu i tovu (do 60 kg), brašnata

Pakiranje: rinfuza, vreća (50 kg, 25 kg)
 
ST-1 P 16% Krmna smjesa za svinje u rastu i tovu (do 60 kg), peletirana

Pakiranje: rinfuza, vreća (50 kg, 25 kg)
 
ST-2 14% Krmna smjesa za svinje u tovu (preko 60 kg), brašnata

Pakiranje: rinfuza, vreća (50 kg, 25 kg)
 
ST-2 P 14% Krmna smjesa za svinje u tovu (preko 60 kg), peletirana

Pakiranje: rinfuza, vreća (50 kg, 25 kg)
 
SK-S 12% Krmna smjesa za suprasne krmače i priplodne nazimice, peletirana

Pakiranje: rinfuza, vreća (50 kg, 25 kg)
 
SK-D-N 16% Krmna smjesa za dojne krmače i nerastove 

Pakiranje: rinfuza, vreća (50 kg, 25 kg)
 
ST-Do 35% Dopunska krmna smjesa (superkoncentrat) za tovne i rasplodne svinje

Pakiranje: vreća (50 kg, 25 kg, 10 kg) 

Mineralno - vitaminski proizvodi za svinje

SUS-vit 20 4% Dopunska krmna smjesa za prasad s visokim udjelom vitamina i minerala 

Pakiranje: vreća (25 kg, 15 kg, 5 kg)
 
SUS-vit 60 3% Dopunska krmna smjesa s visokim udjelom vitamina i minerala - za svinje 

Pakiranje: vreća (25 kg, 15 kg, 5 kg)
 
SUS-vit 60 maxi 3% Dopunska krmna smjesa s visokim udjelom vitamina i minerala i dodanim aminokiselinama - za svinje u tovu 

Pakiranje: vreća (25 kg, 15 kg, 5 kg)
 
SUS-lac 3% Dopunska krmna smjesa s visokim udjelom vitamina i minerala - za dojne krmače 

Pakiranje: vreća (25 kg, 15 kg, 5 kg)

Premiksi

ST 0,5% Premiks za svinje u tovu 

Pakiranje: vreća (25 kg)
 
ST intenziv 0,5% Premiks za svinje u tovu 

Pakiranje: vreća (25 kg)
 
SP 0,5% Premiks za odojke 

Pakiranje: vreća (25 kg)